European Funds KED - UMK - EU ESF
Academia Copernicana
Contactul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-44-44
e-mail: dwbios@umk.pl

Documents

Application form (polish or english version) should be submitted in the project office with declaration of participation in the project (points 2-5).

  1. Regulamin przyznawania doktoranckich stypendiów naukowych uczestnikom Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich „Academia Copernicana” (682 KB)
  2. Deklaracja udzialu w projekcie (294 KB)
  3. Oświadczenie uczestnika projektu (630 KB)
  4. Monitoring ZPU (34 KB)
  5. Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania (328 KB)