European Funds KED - NAVA - UMK - IDUB - EU ESF
Academia Copernicana
Interdisciplinary Doctoral School
Contactul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-44-44
e-mail: academia.copernicana@umk.pl

Documents

Application form (polish or english version) should be submitted in the project office with declaration of participation in the project (points 2-5).

  1. Regulamin przyznawania doktoranckich stypendiów naukowych uczestnikom Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich „Academia Copernicana” (682 KB)
  2. Deklaracja udzialu w projekcie (294 KB)
  3. Oświadczenie uczestnika projektu (630 KB)
  4. Monitoring ZPU (34 KB)
  5. Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania (328 KB)

 

Principles for assessing the implementation of the doctoral program and conducting research by the students of the Academia Copernicana (498 KB)

 

The individual plan of doctoral studies (47 KB)

The individual research plan (50 KB)