European Funds KED - NAVA - UMK - IDUB - EU ESF
Academia Copernicana
Interdisciplinary Doctoral School
Contact ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-26-79
e-mail: academia.copernicana@umk.pl

Mateusz Smieszek

Project

The first and second name Mateusz Smieszek
University Nicolaus Copernicus University, Toruń, Poland
Faculty Faculty of Philosophy and Social Sciences

 

 

 

Information about research career and academic work:

 1. Undergraduate Studies in Education (2014) specialization: School with sociotherapy and educational therapy
 2. Graduate Studies in Education (2016), specialization: Care and social support
 3. Undergraduate Studies in Special Education (2017) specialization: Education and rehabilitation of people with intellectual disabilities (Oligophrenopedagogy).
 4. Interdisciplinary Doctoral Studies Academia Copernicana (since 2018)

 

Research interests:

 1. Education of people with intellectual disabilities
 2. Functioning in the public space of people with intellectual disabilities
 3. Social activity of families of people with intellectual disabilities
 4. Social changes within the Internet in the context of pedagogical research

 

The particular field of study within a given scientific discipline:

 1. Disability studies on online empowerment

 

Current doctoral studies:

 1. Interdisciplinary Doctoral Studies Academia, project title: Netnographic research on social movement campaigns on YouTube as an area of the empowerment of people with disability.

 

Read more

Academia.edu

ResearchGate profile

Scientific activities       

Scientific publications:

 1. Smieszek, M. (2017). Nethnographic Research Report on Families with Members with Disabilities in Social Media and Facebook. International Journal of Psycho – Educational sciences, Volume (6) Issue (2), s.89 -102
 2. Smieszek, M., & Borowska-Beszta, B., (2018). Relation between the Internet and Social and School Functioning of Children and Adolescents: A Review. International Research Journal for Quality in Education, 5(1), 22-26
 3. Smieszek M., & Borowska-Beszta, B., (2018). Automarginalization of the Elderly Females Living in Care Homes as an Outcome of Transition from Symbolic Once to Now: Secondary Qualitative Data Analysis (SQDA). American Journal of Qualitative Research, 2(2), 19-39
 4. Smieszek, M., (2019). Cinematherapy as a Part of the Education and Therapy of People with Intellectual Disabilities, Mental Disorders and as a Tool for Personal Development. International Research Journal for Quality in Education, 6(1), 30-34.
 5. Smieszek, M., (2019). Samotność w sieci, Chapter in: Samotność w kontekstach pedagogicznych, (ed.) Katarzyna Wasilewska-Ostrowska

Participation in conferences:

 1. 22.03 – 23.03. 2018, UW Warszawa, nationwide conference: O inkluzji i wykluczaniu – środowiska włączające w perspektywie pedagogiki specjalnej i pedagogiki społecznej. Title of speech: Rodziny osób niepełnosprawnych na portalach społecznościowych
 2. 20.04. 2018, UKSW Warszawa, international conference: Niepełnosprawność i rehabilitacja osób w starszym wieku w obszarze teorii, kształcenia i praktyki zawodowej, Title of speech: Założenia gromadzenia danych jakościowych wśród niepełnosprawnych osób starszych i członków ich rodzin
 3. 2.04.2019, UMK Toruń, International Seminar on Educational Ethnography and Disability Studies, Title of the speech: Street narratives: Polish public space and media images about homelessness
 4. 24.04 – 25.04. 2019, UAM Poznań, international conference: IX Konferencja Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej – Perspektywy współczesnej pedagogiki specjalnej. Title of the speech: Kampanie społeczne na Youtube – czynnik zmiany perspektywy społecznej na temat niepełnosprawności

Organisation of scientific events: