European Funds KED - NAVA - UMK - IDUB - EU ESF
Academia Copernicana
Interdisciplinary Doctoral School
Contact ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-26-79
e-mail: academia.copernicana@umk.pl

Karolina Sulowska

Project

The first and second name Karolina Sulowska
University Nicolaus Copernicus University, Toruń, Poland
Faculty Faculty of Physics, Astronomy and Informatics

 

 

 

 

Education:

Master of ScienceThe subject of the master’s thesis: The influence of the morphology of graphene on the character of the energy transfer from the PSI-LHCI photosynthetic complex. Supervisor:  prof. dr hab. Sebastian Maćkowski

The subject of engineering work: Optimization studies of the plasmon enhanced fluorescence of the photosystem I on silver island films. Supervisor: dr Dorota Kowalska

 

Participation in research projects:

 1. October 2019 – current – participation in the project ”Zdalne kontrolowanie światłem aktywności barwników, białek i katalizatorów: obrazowanie, sensoryka i konwersja energii ” OPUS 14, led by prof. dr. hab. Sebastian Maćkowski
 2. May 2017 – September 2018 – participation in the project „Przestrzenna organizacja nanodrutów metalicznych dla zaawansowanej fotoniki” OPUS 12, led by dr hab. eng. Joanna Niedziółka-Jӧnsson
 3. October 2016 – May 2019 – participation in the project „Konstrukcja biohybrydowych fotoelektrod grafenowych dla fotoogniw paliwowych” POLTUR1, led by prof. dr. hab. Sebastian Maćkowski
 4. July 2016 – September 2016 – participation in the project „Plazmonowe wzmocnienie fotopotencjału elektrycznego w nanostrukturach hybrydowych” OPUS 6, led by dr Dorota Kowalska

Scientific practices:

Internships at the Institute of Physical Chemistry at the State Academy of Sciences in Warsaw in the group headed by dr hab. Joanna Niedziółka-Jӧnsson, January 2016, May 2018

Read more         https://www.fizyka.umk.pl/pracownik-info/?userId=626&user=sulowska

https://scholar.google.pl/citations?user=0HFldvMAAAAJ&hl=pl

https://orcid.org/0000-0002-7905-6642

Scientific activities

Articles:

 1. Ćwik, M.; Buczyńska, D.; Sulowska, K.; Roźniecka, E.; Mackowski, S.; Niedziółka-Jönsson, J. Optical Properties of Submillimeter Silver Nanowires Synthesized Using the Hydrothermal Method. Materials 2019, 12 (5), 721.
 2. Sulowska, K.; Wiwatowski, K.; Szustakiewicz, P.; Grzelak, J.; Lewandowski, W.; Mackowski, S. Energy Transfer from Photosystem I to Thermally Reduced Graphene Oxide. Materials 2018, 11 (9), 1567.
 3. Szalkowski, M.; Sulowska, K.; Grzelak, J.; Niedziółka-Jönsson, J.; Roźniecka, E.; Kowalska, D.; Maćkowski, S. Wide-Field Fluorescence Microscopy of Real-Time Bioconjugation Sensing. Sensors 2018, 18 (1), 290.
 4. Grzelak, J.; Sulowska, K.; Leśniewski, A.; Roźniecka, E.; Janczuk-Richter, M.; Richter, Ł.; Łoś, M.; Jönsson-Niedziółka, M.; Maćkowski, S.; Niedziółka-Jönsson, J. Capturing Fluorescing Viruses with Silver Nanowires. Sens. Actuators B Chem. 2018, 273, 689–695.

 

Oral presentation in scientific conferences:

 1. K. Sulowska, E. Rozniecka, J. Niedziółka-Jönsson, S. Mackowski, „Trzy sposoby wykorzystania nanodrutów srebra jako biosensory”, IX Krajowa Konferencja Nanotechnologii, July 2019, Wroclaw, Poland
 2. K. Sulowska, E. Rozniecka, J. Niedziółka-Jönsson, S. Mackowski “Plasmonic sensor of single photoactive proteins” 2018 MRS Fall Meeting & Exhibit, November 2018, Boston, USA
 3. K. Sulowska, M. Szalkowski, J. Grzelak, J. Niedziółka-Jönsson, E. Roźniecka, D. Kowalska, S. Maćkowski, „Sensing single proteins with silver nanowires”, International Conference on Nanophotonics ICNP 2018, July 2018, Wroclaw, Poland
 4. K. Sulowska, K. Wiwatowski, P. Podlas, J. Janna Olmos, P. Szustakiewicz, W. Lewandowski, J. Niedziółka-Jönsson, J. Kargul, S. Maćkowski, „Fluorescence enhancement of photosynthetic complexes”, X Zimowe Warsztaty Biofizyczne ZBM, February 2018, Gułtowy, Poland
 5. K. Sulowska, K. Wiwatowski, J.D. Janna Olmos, P. Szustakiewicz, W. Lewandowski, J. Niedziółka-Jönsson, J. Kargul, S. Mackowski, “Przekaz energii z białka fotosyntetycznego do grafenu”, VIII Krajowa Konferencja Nanotechnologii, KKN2017, June 2017, Łódź, Poland
 6. K. Sulowska, M. Szalkowski, M. Twardowska, J. Grzelak, S. Maćkowski, I. Kamińska, D. Kowalska, “Conjugation of photoactive protein complexes with metallic nanostructures”, XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Biofizycznego, July 2016, Ryn, Poland

 

Poster presentation in scientific conferences:

 1. K. Sulowska, E. Różniecka, K. Wiwatowski, J. Niedziółka-Jӧnsson, S. Maćkowski, “Real-time sensing with elongated silver nanoparticles “, The 8th International Workshop on Surface Modification for Chemical and Biochemical Sensing, SMCBS, November 2019, Żelechów, Poland
 2. K. Sulowska, K. Wiwatowski, E. Rozniecka, M. Jönsson- Niedziółka, J. Niedziółka-Jönsson, S. Mackowski, „Detekcja białek fotosyntetycznych z użyciem ścieżek srebrnych wysp”, 62. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, September 2019, Warsaw, Poland
 3. K. Sulowska, K. Wiwatowski, E. Roźniecka, M. Jönsson-Niedziółka, J. Niedziółka-Jönsson, S. Maćkowski „Plasmonic (bio)sensor with silver nanowires” The 10th International Conference on Metamaterials, Photonic Crystals and Plasmonics, July 2019, Lisbon, Portugal
 4. K. Sulowska, K. Wiwatowski, E. Roźniecka, M. Jönsson-Niedziółka, J. Niedziółka-Jönsson, S. Maćkowski „Silver island patches as printed plasmonic biosensor”, Molecular Plasmonics, May 2019, Jena, Germany
 5. K. Sulowska, K. Wiwatowski, E. Roźniecka, M. Jönsson-Niedziółka, J. Niedziółka-Jönsson, S. Maćkowski ”Plazmonowe platformy sensorowe oparte o warstwę srebrnych wysp”, Kryształy Molekularne 2018, September 2018, Dobroń, Poland
 6. K. Sulowska, E. Roźniecka J. Grzelak, J. Niedziółka-Jönsson, S. Maćkowski, “Geometrically constrained plasmonic nanostructures for sensing”, The 8th International Workshop on Surface Modification for Chemical and Biochemical Sensing, SMCBS 2017, November 2017, Żelechów, Poland
 7. K. Sulowska, K. Wiwatowski, J. Olmos, P. Szustakiewicz, W. Lewandowski, J. Niedziółka-Jönsson, J. Kargul, S. Maćkowski, “Energy transfer from phtoosystem I to graphene and reduced graphene oxide”, 1st PolTur Workshop on Biohybrid Graphene Solar Cells, November 2016, Warsaw, Poland
 8. K. Sulowska, M. Szalkowski, J. Olmos, K. Ashraf, H. Lokstein, S. Maćkowski, R. Cogdell, J. Kargul, D. Kowalska, “Quest for SIF-based Solar Fuel Platforms”, Biohybrid Solarcells Satellite Meeting of the 17th International Congress on Photosynthesis Research, August 2016, Maastricht, Netherlands